מדיניות רווחה, דף ח' ע"ב

בעיון בגמ' בעמ' 53 טוען הרב אריאל שגישת התורה תומכת במדיניות רווחה במדינה.
בהערה 2 מובאת הגדרה למדינת רווחה.
זו הזדמנות טובה לבחון את המתרחש במדינת ישראל.
שאלו את התלמידים האם לדעתם מדינת ישראל מנהיגה מדיניות רווחה?
כיצד צריכה לבוא לידי ביטוי מדיניות רווחה?
בררו איתם במה באה לידי ביטוי מדיניות זו בישראל [תחומים, מוסדות, חוקים]?
האם יש מה לשפר?
 
להורדת הקובץ המלא לחצו כאן
 
שלב ב'
חלקו את הכיתה ל-3 קבוצות. בקשו מכל קבוצה לבדוק בבית אחד מהנושאים הבאים:
א. ביטוח בריאות חובה
ב. חוק שכר מינימום
ג. חוק חינוך חובה חינם
 
לגבי כל נושא יש לבחון את השאלות האלה:
א. איזה מנגנון פועל במדינה בעניין זה?
ב. כיצד הדבר תורם לרווחה?
 
בשיעור הבא נציג אחד מכל קבוצה יציג בפני הכיתה את הנושא ויתקיים דיון כללי על הקשר בין הנושאים שהועלו לבין הגמרא [האם הגמרא תומכת בכך? האם זו הרחבה של הגמרא? האם יש נושאים נוספים שראוי לטפל בהם למען הרווחה?].
 
להעשרה:
 
אנו מצרפים כאן שני שירים המבטאים את תחושת המצוקה ואובדן הכבוד של אנשים המצויים בעוני ובפער חברתי גדול ביחס לחברה.
מדיניות הרווחה נועדה לצמצם פערים אלה.
אפשר להיעזר בשירים אלה לצורך הפעלות שונות.

עוד בנושא