מערך שיעור: פידיון שבויים

 
פדיון שבויים, דף ח' ע"ב

 
סוגיית פדיון שבויים היא, לצערנו, סוגיה אקטואלית ביותר, שעשויה לעורר דיון ערכי נוקב בכיתה. סוגיה זו מחפשת את האיזון הראוי שבין חובתה של החברה לדאוג לכל אחד מחבריה לבין זכותה להגן על עצמה מפני סחטנותו של האויב שעלולה לגרום לפגיעה קשה בציבור כולו.
 
שני המקורות המנחים בתלמוד לסוגיה זו הם סוגייתנו, המבררת את הערך של פדיון שבויים, וסוגיית הגמרא בגיטין מה ע"א, המבררת את גובה המחיר שיש לשלם עבור פדיון שבויים. אנו ממליצים כאן לדון מעט גם בסוגייה בגיטין, לשם השלמת התמונה.
 
להורדת מערך השיעור לחצו כאן
 
מטרות
  • התלמידים יכירו את הנימוקים השונים סביב שאלת "המחיר" בסוגיית פדיון שבויים.
  • התלמידים ילמדו לבצע השלכה (אנלוגיה) מן הסוגיה התלמודית לדיון הערכי המתקיים במדינת ישראל בזמננו, בדבר ה"מחיר" הראוי לפדיון שבויים.

עוד בנושא