הקלות מס לתלמידי חכמים דף ח ע"א

מבוא
סוגיית ההקלות במס לתלמידי חכמים היא סוגיית המשך לסוגיה בעניין חובתם של תלמידי החכמים לשאת בעול הביטחוני, באשר כקודמתה, אף היא עוסקת בשחרורם של תלמידי החכמים מחובה המוטלת על כלל הציבור. יחד עם זאת, קיימים הבדלים מהותיים אחדים בין הסוגיות, שעליהם יש לתת את הדעת.
 
להורדת הקובץ המלא לחצו כאן
 
מטרות
  • התלמידים יכירו את הנימוקים לפטור תלמידי חכמים ממיסים.
  • התלמידים יכירו את הגישות השונות לגבי השאלה את מי ראוי לפטור ממיסים.
  • התלמידים יפנימו את הדילמה הערכית הנוגעת לשחרור יחידים מחובות ציבוריות.
  • התלמידים יקשרו את עקרונותיה הערכיים של הסוגיה לדיון הכללי על מתן הקלות מס לאנשים או לגופים שונים, שהחברה מעוניינת להקל עליהם.
מושגים
על מנת להדגיש את הקשר בין הכללים שקבעה ההלכה בעניין ההקלות במיסוי תלמידי חכמים לעקרונות ההקלה במס במדינת ישראל, ייעשה במהלך הלימוד שימוש במושגי יסוד מודרניים, לתיאור עקרונות ההלכה. ואלה הם המושגים:

עיקרון השוויון

העיקרון הכללי, לפיו נטל המס חייב להתחלק בין האזרחים באופן שוויוני

מיסים

חיוב כספי שמטילה המדינה על אזרחיה, כדי לממן את הפעולות שנדרשת המדינה לבצע לטובת האזרחים

הקלות מס

הגבלת כוחו של הרוב מתוקף ההכרה בכך שאין לרוב סמכות לשלול מן המיעוט זכויות יסוד

אינטרס חברתי

עניין ציבורי, כלכלי, ביטחוני וכדומה [שעשוי להצדיק פגיעה בשוויון]

עוד בנושא