מערך שיעור: קבלת החלטות ציבוריות

 

קבלת החלטות ציבוריות

משנה דף ז ע"ב

 
המשנה עוסקת ב'כפייה', והיא מחולקת למעשה לשלושה חלקים. החלק הראשון עוסק בכפיית בני החצר, השני בכפיית בני העיר והשלישי בהגדרת בן העיר. ביחידה זו נעסוק בשני החלקים הראשונים.
 
השימוש במונח 'כופין' מעיד על נסיבות שבהן יש חילוקי דעות. חילוקי הדעות הם בין בני החצר, או בין בני העיר, והנחת היסוד של המשנה היא, שחייבים להיות כללים הלכתיים לניהול חילוקי הדעות, ואין לקבל מצב של 'איש הישר בעיניו יעשה'.
 
כללים אלה יכולים להתוות עקרונות יסוד לניהול חילוקי דעות בכל קהילה שהיא, כיתה, ועד עובדים, ועד בית או אזרחי מדינה.

מטרות

  • התלמידים יכירו ויבינו את המנגנונים שקובעת ההלכה לניהול מחלוקות ציבוריות.
  • התלמידים יבינו את העקרונות המוסריים המנחים מנגנונים אלה.
  • התלמידים יידעו להשוות בין עקרונות אלו למושגים המודרניים של ניהול מחלוקות ציבוריות במשטר הדמוקרטי.


להורדת מהלך השיעור לחצו כאן 

עוד בנושא