להוראת ספר הלימוד על מסכת בבא בתרא

 במדריך מובאת הרחבה של הסוגיות הנדונות בעיונים - בתוספת מקורות תורניים וכלליים. המקורות המובאים בספר בצורה חלקית מופיעים במדריך בשלמותם. המדריך מציע תשובות לשאלות העיון שבספר.
 

עוד בנושא