• פרוייקט אחריות - תכנית להעצמת מנהיגות המחוייבת לחברה הישראלית לצעירים וצעירות בוגרי צבא ושירות לאומי - עריכת הכרות עמוקה עם אתגרי החברה הישראלית על גווניה וגיבוש קבוצת השתייכות איכותית של מנהיגות מובילה - בהנחיית דן נבו
  • תכנית חברותא - גרעין רעות של בת עמי נפגשות עם גרעין בינה. לפירוט
  • הכנה לחיים - במכינה הקדם צבאית לבנות צהלי - תכנית לבנות דתיות העומדות בפני גיוסן לצה"ל, בשיתוף עם מרכז הרצוג - התכנית מפגישה את הבנות עם דילמות העשויות להתעורר אצלן, ביחס למדינת ישראל וערכיה הדמוקרטיים. הבנות נחשפות לקבוצות השונות המרכיבות את הםסיפס הישראלי ולדילמות העולות כתוצאה מרב-גוניות זו.
  • תכניות דומות התקיימו במוסדות נוספים: מדרשת הבנות בעין הנצי"ב, ישיבת ההסדר בשדמות מחולה, ומכינה קד"צ מעלה אפרים.
  •  
  •  
 

עוד בנושא