מטלות ביצוע באזרחות

 מטלה 1 - נישואין וגירושין בישראל

 מטלה 2 - קבלת אזרחות בישראל
 
מטלה 3 - שמירת מצוות בצה"ל
 
מטלה 4 - חינוך פרטי וציבורי בישראל
 
מטלה 5 - חקיקה דתית והמרחב הציבורי בישראל
 
מטלה 6 - שוויון זכויות לערבים מול שאלת יהדותה של המדינה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עוד בנושא