החברה שלנו היא חברה מגוונת ובה אנשים שונים, זרמים שונים ודעות שונות. יחד עם זאת אנו מבקשים לחיות ביחד. אנו פוגשים בחיי היום יום שלנו, אנשים בעלי דעות שונות, אורחות חיים ומנהגים שונים, שלא תמיד מקובלים עלינו, לא תמיד מתאימים לנו. איזו גישה נאמץ לעצמנו? האם נתרחק ונתנתק מכל מה ששונה מאיתנו? כלומר, לא נסבול קשר עם מי שדרכו אינה דרכנו? האם אנו מוכנים לאפשר את קיומן של דעות ומעשים שאינם מקובלים עלינו?
על כך ועוד למדו בשיעור הבא:
 
   

עוד בנושא