המונח שוויון מנסר בחלל עולמינו באופן מתמיד. בג"ץ בודק כל הזמן האם הממשלה מתייחסת בשוויון לעירות הפיתוח, לערבים, לנשים וכדומה. גם בציבור הדתי מתנהל דיון על שוויון האישהביחס לקיום מצוות. דיון זה מצריך בירור יסודי: מהו יחס היהדות לערך השוויון?
 האם קיים ערך שוויון בתורה? אולי יש התנגדות בסיסית לערך זה?
בשיעור שלפנינו ננסה להתייחס להציג תמונה מורכבת הטוענת שמצד אחד שוויון הוא ערך בסיסי ביהדות, ומצד שני, השוויון אינו חזות הכל. על כך ועוד למדו בשיעור הבא:
 
   

עוד בנושא