משפט קצב - יש שוויון במדינה?

כאשר אנו מדברים על שוויון - למה אנו מתכוונים?
מצד אחד כוונתנו לומר שבאופן בסיסי כל בני האדם שווים בכך שהם בני אדם ולא בעלי חיים או צמחים. כל בני האדם מוצאם גם מאותו מקור, מאדם הראשון שנברא בצלם א-לוהים.
מצד שני אי אפשר להתעלם מהעובדה שהשונות בין בני האדם גדולה מאוד. אז למה מתכוונים כשמדברים על שוויון?

 
   

עוד בנושא