קל להתייחס בכבוד לאנשים שאנחנו אוהבים.
אבל הזכות לכבוד נתונה לכל אדם. האם עלינו לתת יחס של כבוד גם לאנשים שאנחנו "לא סובלים", לאנשים שאנחנו לא מעריכים, לאנשים שבעצמם לא נוהגים בכבוד כלפי אחרים? ומה בכלל כולל יחס של כבוד, מהו רף המינימום שלו? בנושאים אלו נעסוק בשיעור זה.
   

עוד בנושא