ערך השוויון מבוסס על הכלל, שכל בני האדם נולדו שווים. למרות ההבדלים הרבים, כל אדם נברא בצלם אלוקים ויש לו ערך באשר הוא אדם "ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו" (בראשית, א, כ"ז). ערך השוויון מתקיים בשני מישורים:
שוויון אישי: יחס האדם לחברו.
שוויון חברתי: יחס החברה לפרטים המרכיבים אותה.
השוויון החברתי, חוץ מהיותו דרישה מוסרית שהחברה מציבה לעצמה, הוא גם צורך קיומי. אי-שוויון ופערים גדולים בחברה יוצרים ניכור המביא לניתוק, ובמקרים קיצוניים גם להתפוררות החברה כולה.

לחצו כאן להסבר ולרציונאל
לחצו כאן לשיעור הראשון - כולנו שווים
לחצו כאן לשיעור השני - יחס של שוויון
לחצו כאן לשיעור השלישי - כל אחד יכול
 
 

עוד בנושא