הסובלנות היא ערך מקובל בחברה פתוחה ודמוקרטית. הדמוקרטיה בנויה על חופש ביטוי וחופש הפעולה. החופש מאפשר ומעודד ריבוי ושוני: ריבוי של דעות ותנועות, ושוני בין דעות ותנועות. הריבוי והשוני, על פי טיבם, מונעים הסכמה מלאה: הם מעוררים מחלוקת, יוצרים מתח ומאיימים בהתנגשות. ההתנגשות עלולה לגרום לקנאות ולאלימות. כדי למנוע זאת ולקיים את הֲסדר והשלום החיוניים לחיים תקינים, נחוצה סובלנות. לכן, הסובלנות כלפי אדם שונה ודעה שונה, גם אם הם משונים ומכעיסים, היא תנאי לחברה פתוחה ודמוקרטית.
 
 
 
 

עוד בנושא