"כבוד האדם" ו"כבוד הבריות" הם ביטויים השגורים על לשונינו ושכיחים בשיח החינוכי ובשיח הציבורי. מה עומד מאחרי ביטויים אלו? עיון במקורות היהדות ילמד אותנו שלפי היהדות יש לתת כבוד לכל אדם באשר הוא אדם, ללא התחשבות במעמדו האישי, החברתי והתפקודי. כבוד כרוך קודם כל במניעת ביזיון "מלבין פנים אין לו חלק לעולם הבא" (ילקוט שמעוני, כי-תצא, ריז). כן כרוך הכבוד במעשים חיוביים המבוססים על דברי הגמרא "גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה"  (בבלי, ברכות, יט, ע"ב) במדינת ישראל נקבע חוק יסוד - כבוד האדם וחירותו. הוא נועד להגן על כבוד האדם ובכך משקף את ערכי המדינה כיהודית וכדמוקרטית. על כך ועוד למדו ביחידת כבוד האדם.
 
 
 

עוד בנושא