המונח חירות נתפס בתודעתינו כמושג מרומם. בני ישראל יצאו מעבדות לחירות, "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"
(אבות ו,ב) ועוד. החירות האנושית נובעת מכך שהאדם נברא בצלם א-לוהים. הקב"ה העניק לו חירות שממנה נובעות הבחירות החופשיות שלו, כך שיש לו חירות לבחור את דרכו, לקבל החלטות ולעצב את חייו באופן חופשי ועצמאי. במדינה דמוקרטית חירות האדם מוגנת בחוק ומיוסדת על התפיסה שאדם בינו בן חורין במהותו ולכן אין להגבילו בלי שיש לכך נימוק רציני ומהותי.
אם כן, מהי חירות? מה הם גבולותיה? האם ובאילו מצבים לשלטון יש רשות להגביל חירויות? ביחידה זו נעסוק בשאלות אלו ואחרות.
 
 
 

עוד בנושא