רבי חנינא סגן הכוהנים אומר: הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בְּלֶעו" (מסכת אבות, פרק ג' משנה ב') כדי שחברה תוכל להתקיים, יש צורך שיהיה בה סדר. אם כל פרט יעשה כרצונו עלולה להיווצר אנרכיה, והחברה לא תוכל לתפקד כחברה. סדר זה מושג באמצעות כללי התנהגות - חוקים. יחד עם זאת יש צורך בשלטון - שיכפה את שמירת החוק. בשלטון דמוקרטי האזרחים שותפים לקביעת החוקים ואין הם נכפים בכוח כי אם בשותפות ובהסכמה.
בנקודות אלו ועוד נעסוק ביחידה הבאה.
 
 
 

עוד בנושא