לא נשכח ולא נסלח

 האדם נברא בצלם א-לוהים. הרעיון העולה מן הדברים - משמעות הידמות האדם לה' מחייבת אותנו להידמות לו בדרכיו. יתר על כן הרוצה להידמות לה' ולכן מבקש לקיים מצוות "מלביש ערומים" את מי ילביש? את האדם שנברא בצלם. כלומר, בנסיון להידמות לה' בדרכיו, אנו פועלים לטובת הברוא בצלמו, הוא האדם.
בעולם המושגים הדמוקרטיים "זכויות האדם" הוא תשתית רעיונית למערכת ערכים שלמה. ביחידה זו נלמד את משמעותן של זכויות אדם, נשווה להיבט היהודי שמדבר בשיח של חובות האדם ונברר מהי אחריות המדינה בדבר השמירה על זכויות האדם.
 
 
 
 

עוד בנושא