על ההבדל שבין מלך בישראל למלך אצל הגויים

ב. אמנם, מבחינת אחדותם של ישראל, לא ייתכן שיזכה היחיד בכתר תורה, אם לא ישאב אותו מכלל ישראל כולו. כן גם בכתר מלכות אי אפשר שיהיה מלך בישראל אם לא יקבל את מלכותו מכל ישראל שהם בני מלכים, והוא הדין בכתר כהונה ונבואה, שאיננו מתקיים אצל היחיד מישראל ללא היניקה מכלל ישראל שהם באמת ממלכת כהנים וגוי קדוש.

מכאן יסוד ההבדל הגדול שבין מלך בישראל לבין מלך באומות העולם. מלך ישראל - כשם שמינויו על פי העם, כן כל המשך מלכותו מכח מינוי זה הוא בא, מינוי ההולך ומתחדש, נמצא שדעתו של מלך ישראל, איננה דעת יחיד, אלא תמצית האומה כולה, בגניזו מרגיש הוא בחפץ העם ופועל על פיו, וממילא ישראל הם אלה שמנהיגים את המלכות, לא כן אצל שאר העמים שעליהם נאמר "יִתְפָּרְדוּ כָּל פֹּעֲלֵי אָוֶן" [תהילים צב, י], ומיד שמתמנה הוא למלך שוב אין לו דבר עם אלה שמינוהו.

עוד בנושא