לקסיקון מושגים בנושא הדרת נשים

 
הכנו עבורכם תרמילון מושגים ומקורות לעיון להבנת הנושא, להכנת דיון ולגיבוש עמדה.
 

מעמד האשה

מושג זה מציין את המיקום של נשים בחברה: האם מעמדן גבוה ויש להן הזדמנויות להשיג טובין שונים כגון השכלה, משכורת גבוהה, משרות טובות וניהוליות, מעמד וכוח פוליטי וכו' או שמעמדן נמוך והזדמנויות אלה נמנעות מהן והן יכולות רק לשמש בתוך משק הבית ובתפקידים משפחתיים. המושג מציין גם את מצבן בתוך המשפחה ומעלה את השאלה באיזו מידה יש להן סמכות ואוטונומיה בתוכה. קיים דיון מתמשך האם עצם העובדה שאישה מתמקדת לבית, לילדים ולמטבח בהכרח אומר שמעמדה נמוך.

אלו המתנגדים לקווי האוטובוס הקרויים 'מהדרין' טוענים שיש בקיומם פגיעה במעמד האשה, וניסיון לקבע אותה במעמד נחות.

חופש דת

מושג זה מתייחס לַַזכות להאמין בכל דת ולקיים את מצוותיה, בדמות פולחן, חוקים ונורמות, בצורה חופשית ועל פי שיקוליו של הפרט. חופש דת אינו חסר גבולות: הוא קיים כל זמן שאינו פוגע בזכויותיהם של אחרים מבחינת כבודם, שלמות גופם וחירותם.

אלו התומכים בקווי 'מהדרין' טוענים שהם עושים זאת מסיבות דתיות כיוון שזה מתאים לאורח החיים שלהם, ושהמדינה כמדינה דמוקרטית חייבת לאפשר להם לחיות ולנהוג כרצונם. יש התלבטות מתמדת באיזו מידה יש לאפשר את חופש הדת כאשר הוא מתנגש עם זכויות אדם אחרות. במקרה של קווי מהדרין בית משפט העליון קבע שכל אחד יכול לשבת איפה שהוא/היא רוצה ושהחרדיות, אם הן רוצות בכך, יכולות לשבת אחורה.

מרחב ציבורי

מרחב ציבורי הוא מרחב השייך לכל האזרחים/תושבים במקום מסוים. לכן כל האזרחים שווים בתוכו והוא צריך להיות פתוח לכל אורחות החיים וסגנונות החיים בצורה שווה; זאת בשונה מהמרחב הפרטי של כל יחיד ויחיד. בתוך המרחב הציבורי אין אפשרות שקבוצה או יחידים יכפו את אורחות החיים שלהם על קבוצה או על יחידים אחרים. יש הטוענים שהמרחב הציבורי צריך להיות ניטרלי מבחינת אימוץ או תמיכה באורח חיים או בערכים מסוימים. אחרים טוענים שכל זמן שלא נפגעה זכותם של יחיד או של קבוצה לקיים את אורח החיים שלהם, אפשר לשַוות למרחב הציבורי אופי מסוים, כגון אופי יהודי.

אוטובוסים נחשבים למרחב ציבורי, ולכן לכל אחד יש זכות שווה לקיים את אורח חייו כרצונו במרחב זה.

פמיניזם

פמיניזם הוא מושג המתייחס לתנועה שנועדה לשפר את מעמד האשה בתוך חברה, מדינה או קהילה. הפמיניזם שואף להגביר את ההזדמנויות של נשים לייצוג ולכוח פוליטי – כגון לתת להן את הזכות לבחור ולהיבחר, להשכיל, לכהן במשרות בכירות, ולהרוויח שכר שווה לזה שמרוויחים גברים במשרות מקבילות. דורות שונים של פמיניסטיות נאבקו למען זכויות והזדמנויות שונות. הדורות הראשונים נאבקו להשגת זכויות קונקרטיות כגון זכויות פוליטיות, השכלה ושכר שווה. דורות אחרים נאבקו גם על אופן ההתייחסות לאשה – כגון נגד החפצה (objectification = הפיכה לאובייקט) של האשה, ונגד החשבתה כ"קניינו" של הגבר (בין אם מדובר בבן זוגה, באביה או באחיה). בתחום זה הפמיניסטיות פועלות (לעיתים בשיתוף עם אוכלוסיות דתיות) נגד פורנוגרפיה, הטרדה מינית, זנות, סחר בנשים וכיו"ב.

התנועה הפמיניסטית מקדמת את מעמד הנשים, והן יוצאות לפעולה נגד 'קווי המהדרין' כיוון שהן רואות בהם פגיעה בנשים.

שוביניזם

שוביניזם או סקסיזם הוא גישה הרואה גברים כעליונים או כעדיפים על נשים באופן אינהרנטי (מהותי), ונשים כבעלות מיקום מוגדר, מסוים ונמוך בתוך החברה והמשפחה. לעיתים סקסיזם בא לידי ביטוי בגישה ובהתייחסות יותר מאשר בעמדות רשמיות ומעשיות. למשל, יש מקומות עבודה שבהם יש "תקרת זכוכית", דהיינו, הסכמה סמויה שאשה לא תגיע לעמדה בכירה בתוכם. הסכמות כאלה קיימות גם כאשר מקום העבודה הוא שיווני מבחינה רשמית.

אלו המתנגדים ל'קווי המהדרין' טוענים שיש בהם ביטוי לשוביניזם גברי, מפני שהנשים יושבות בהם מאחור. בקיומם של 'קווי מהדרין' יש סכנה שיינתן חיזוק (גם באופן בלתי מודע ועקיף) להתנהגות שוביניסטית של גברים כלפי נשים.

פמיניזם ליברלי ופמיניזם מהותי

לאחר מספר דורות של מאבק פמיניסטי התעצבו שתי מגמות . הראשונה, הליבראלית, נאבקת במיוחד על חדירתן של נשים לתחומים שהיו פתוחים בעבר לגברים בלבד: משלחי יד מסוימים, התחום הצבאי, התחום הפוליטי, שכר שווה לעבודה זהה לזו של גברים וכיו"ב. המגמה השנייה טוענת כי מאבק זה מנציח את התחומים הנשיים כנחותים, ולכן היא פועלת (בדרך כלל: גם) להכרה חברתית, משפטית וציבורית בערכם ובתרומתם של תחומים נשיים, כדוגמת גידול המשפחה וחינוך הילדים. מגמה זו גם פועלת למען הכרה בערכן של גישות ועמדות נשיות מיוחדות. אם המגמה הפמיניסטית הראשונה מדגישה את השוויון על בסיס האנושיות המשותפת, הרי שהשנייה נותנת לגיטימציה לשוני ולהבדל בין גברים לנשים, אולם טוענת כי לכל צד יש זכות לטפח את יכולותיו והעדפותיו.יש להדגיש שגם פמיניסטיות הדוגלות בפמיניזם מהותי (המגמה השנייה) סוברות שיש לקיים את היעדים של הפמיניזם הליבראלי (האסכולה הראשונה) – שוויון הזדמנויות בהשכלה, בעבודה וכו', עבור כל אשה החפצה בכך.

'קווי מהדרין' מעלים את שאלת השוויון, מפני שאם אשה חייבת לשבת במקום אחורי, האם היא שווה לגבר? הן הפמיניזם הליבראלי והן הפמיניזם המהותי עוסקים בשאלת השוויון בין המינים.

הדרה מגדרית

הדרה פירושה מניעה מאדם כלשהו, במקרה זה אשה, להימצא בתחום או בתפקיד מסוימים, כאשר המניעה נעשית משיקולים שאינם ענייניים או רלוונטיים לתחום או לתפקיד, למשל כאשר מונעים מאשה לכהן בתפקיד ציבורי רק מפני שהיא אשה, מבלי לבחון את כישרונותיה, ניסיונה המקצועי, וכדומה.

הדרה עשויה להיות גלויה – באמצעות חקיקה או סנקציות חברתיות – או סמויה, באמצעות טיפוח אקלים שלא יאפשר את הפעילות בתחום מסוים, למרות שאין עליה איסור רשמי.

המתנגדים ל'קווי מהדרין' טוענים שיש אפליה בלתי לגיטימית בדרישה שנשים תשבנה מאחור באוטובוס. עצם הדרישה מנשים לשבת מאחור יכולה להעיד על אפליה והשפלה. הם טוענים שאילו היתה כאן הפרדה עניינית, היו מושיבים את הנשים מקדימה. הכלל קובע שהאפליה או ההדרה היא הרחקת אדם מתפקיד או ממקום מסוימים בשל סיבה שאינה עניינית. לדוגמא, במדינות דמוקרטיות, נשים קיבלו זכות הצבעה מאוחר יותר מגברים והדוגמא הקיצונית ביותר בשוויץ, נשים קיבלו זכות הצבעה רק בשנת 1970. הזכות הזו נמנעה מהן רק בשל היותן נשים ולא בשל שום שיקול ענייני כל שהוא.

הפרדה מגדרית

הפרדה בין גברים לנשים שנחשבת לגיטימית היא הפרדה משיקולים עניינים, כגון: הפרדה בשירותי נוחיות בין גברים לנשים, או במגורים לחיילים וחיילות בצבא, וכן בבתי חולים, בבתי סוהר, וכדומה.

המצדדים ב'קווי מהדרין' טוענים שיש בהם הפרדה מגדרית, ולא הדרה מפלה או מעליבה כנגד נשים.

סובלנות

הסובלנות היא מושג המתייחס ליכולתו של אדם לקבל ולאפשר דעות ומעשים המנוגדים לשלו, וביכולתה של חברה להתקיים למרות חילוקי הדעות הקיימים בתוכה. עקרון הסובלנות גורס שלמרות חוסר ההסכמה העמוק עם יחיד או קבוצה מסוימים, בעל הכוח בחברה לא יפעל בכוח כדי לכפות עליהם את דרכו. הסובלנות היא חלק אינטגרלי מן הדמוקרטיה, הן ככלי למניעת סכסוכים, במיוחד בחברות מקוטבות (כדוגמת החברה הישראלית), והן להפריית השיח הפוליטי, שכן רק בעזרתה אפשר להביע מגוון רחב של דעות שיש בו כדי להפרות את המחשבה, לאפשר בירור אמיתי של עמדות שונות, לבקר תפיסות אחרות ולהגיע לבירור האמת. לסובלנות יש גם גבולות; היא נעצרת בנקודה שבה עלולה להיווצר פגיעה ממשית בפרט או בחברה.

המצדדים ב'קווי מהדרין' דורשים מהחברה בישראל לנהוג כלפיהם בסובלנות ולהכיל את הרצונות והמנהגים שלהם.

שוויון

ערך השוויון מבוסס על הנחת היסוד כי כל בני האדם נולדו שווים, כלומר שלמרות ההבדלים הרבים שבין אדם לאדם, הרי לכל אדם צלם אנוש וערך, ולכל אדם זכויות וחובות טבעיות, מתוקף טבעו וכבודו האנושי. זכויות וחובות אלו אינן תלויות בשלטון כלשהו, או בחברה כלשהי, ואין לאף אחד זכות לשלול אותן. ערך זה של שוויון אינו סותר את עובדת השוני הרב הקיים בין בני אדם, החל ממראה חיצוני וכלה בדעות ובתפיסות עולם.

ערך השוויון מופיע בשני מישורים: שוויון אישי - יחס האדם כלפי חברו; ושוויון חברתי - יחס החברה כלפי פרטיה. השוויון החברתי, מעבר להיותו דרישה מוסרית שהחברה מציבה לעצמה, מהווה גם צורך קיומי, שכן חוסר שוויון ופערים גדולים בחברה יוצרים ניכור המביא לניתוק חברתי, לחוסר אחדות בחברה, ובמקרים קיצוניים אף להתפוררותה.

ראו ערך: הדרה מגדרית.

יחס שוויוני

בעידן המודרני התפתח מונח השוויון. התפתחות זו הובילה להכרה שיש צורך להבטיח התייחסות שווה והזדמנות (סיכוי) שווה להשגת תוצאות, ומכאן גם למדיניות של הקצאת משאבים לקבוצות ייחודיוֹת, ומדיניוּת של העדפה מתקנת. שוויון פירושו שלכל אחד יש זכויות וחובות שוות. יש להכיר בשונה ולאפשר לו שוויון הזדמנויות. התפיסה הדמוקרטית מכירה בכך שבני האדם נולדו שווים ובצלם אלוקים ושואפת להעניק יחס שוויוני לכל אזרחיה. ערך השוויון אינו קל ליישום מפני שישנם הבדלים תפקודיים אובייקטיביים, ולכן לא מתאפשר לתת שוויון בתוצאות. לדוגמא: לא ניתן לגייס נכים ליחידות מובחרות בצבא.

כבוד האדם

התפיסה של כבוד האדם מהותה שלכל אדם באשר הוא, ללא הבדל דת, מין וגזע, יש ערך סגולי (שלעיתים מנומק בהיבראו בצלם אלוקים), ולכן הוא ראוי לכבוד. כבוד זה אין משמעו כבוד חברתי היררכי, אלא יחס מכבד ומעניק חשיבות לכל אדם באשר הוא. מעיקרון זה נגזרת באופן בסיסי זכותו של כל אדם לחיים, וגם זכותו לחיות באופן שלא יבזה אותו. לגבי השלכותיו וגבולותיו של מושג זה קיימת מחלוקת.

המתנגדים ל'קווי המהדרין' טוענים שבעצם הדרישה מנשים לשבת מאחור באוטובוס יש פגיעה בכבוד האדם.

פלורליזם

פלורליזם (מלשון 'פלורל' = ריבוי): לפי גישה זו, האמת או הטוב אינם נמצאים בשיטה אחת או באדם אחד בלבד, אלא יש דרכים טובות ונכונות רבות, ולכן כל אחד מחויב לכבד כל שיטה ובודאי שלא לפסול אותה או להיאבק בה. נשים לב: יש פלורליזם הדוגל בכך שאין כל דרך להעדיף אמת אחת על פני האחרת. לעומת זאת, ישנו 'פלורליזם של אמצעים', שלפיו קיימות דרכים רבות למימוש ולהשגה של האמת, וכולן טובות ותקפות. יש גישה בפלורליזם המאמינה באמת אחת אבל טוענת שהדרך הטובה להגיע לאמת היא על ידי ביטוי כל הדעות והגישות ובאמצעות ההתמודדות והדיאלוג איתן האמת מתבררת.

המתנגדים ל'קווי המהדרין' טוענים שהגבול של הפלורליזם והסובלנות מצוי במקום בו יש פגיעה מוחשית בכבוד האדם או בכל זכות אחרת.

מגדר

האפיון התרבותי של המינים, בשונה מהאפיון הביולוגי המבדיל בין נשים לגברים. לדוגמא: בחברות רבות נשים נתפסות כמזוהות עם הבית, הילדים והמשפחה, ואילו הגברים מזוהים עם המרחב הציבורי, הכולל את תחומי העבודה, הפוליטיקה וכדומה. אפיון מגדרי נוסף מציג נשים כמוּנָעוֹת על ידי רגשות, לעומת גברים המוצגים כמי שמוּנעים על פי הרציונל וההיגיון.

 

עוד בנושא