ישראל וגבולות הדמוקרטיה הליברלית מדינת ישראל מדינת כל אזרחיה, מדינת לאום או דמוקרטיה רב-תרבותית?

עוד בנושא